Erasmus to nie tylko studia za granicą. 28 krajów Unii Europejskiej oraz Islandia, Macedonia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja czekają na praktykantów.

Studenci, doktoranci i absolwenci mogą odbyć praktyki na uczelniach, w bibliotekach, laboratoriach, muzeach, biurach tłumaczeniowych, przedsiębiorstwach, szpitalach, jednostkach administracji, placówkach naukowo-badawczych i innych organizacjach. Praktyki mogą stanowić integralną część programu studiów (praktyki obowiązkowe) lub być ich uzupełnieniem (praktyki nieobowiązkowe). Pobyt zagranicą powinien trwać minimum 60 dni.

 

O wyjazd można się starać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz w kolejnych latach. Student sam znajduje instytucję zagraniczną, w której chciałby odbyć praktyki. Ich program musi być zgodny z programem studiów. Wstępna kwalifikacja odbywa się na wydziale kandydata. Potem trzeba złożyć dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą oraz napisać test z języka obcego, w którym mają się odbywać praktyki (obowiązuje tylko dla niektórych języków). W zależności od kraju przyjmującego stypendium wynosi od 450 do 600 euro miesięcznie.

 

Rekrutacja na praktyki zagraniczne trwa do czasu wyczerpania funduszy.