Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, a także pierwszego konkursu PRELUDIUM BIS skierowanego do doktorantów. Wśród laureatów wszystkich konkursów znajdują się naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkursy OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18 oraz organizowany po raz pierwszy konkurs PRELUDIUM BIS. W sumie w ramach 4 konkursów złożono 4524 wnioski, rozpatrywane w ramach trzech grup paneli dziedzinowych: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce; nauki o życiu; nauki ścisłe i techniczne.

 

Finansowanie otrzymało 809 projektów o łącznej wartości 667 745 974 zł. Wśród przyznanych grantów znajdują się także projekty z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Naukowcy z UW otrzymali finansowanie we wszystkich 4 rozstrzygniętych konkursach. Łącznie nagrodzono 98 projektów z różnych wydziałów i jednostek uczelni na kwotę blisko 77 mln zł. Wśród nich największe finansowanie otrzymał projekt „Funkcjonalizowane hydrożele peptydowe jako narzędzie wspomagające regenerację mięśni szkieletowych i zwiększające właściwości terapeutyczne prekursorowych komórek miogenicznych” realizowany przez konsorcjum Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, kierowany przez prof. Marię Ciemerych-Litwinienko z Wydziału Biologii UW. Projekt ten otrzymał ponad 2,9 mln zł dofinansowania w konkursie OPUS 18, w panelu nauki o życiu.

 

Listy rankingowe konkursów znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Nagrodzone projekty z UW w konkursach Narodowego Centrum Nauki:
  • OPUS 18: na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów – 44 projekty;
  • PRELUDIUM 18: na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora – 28 projektów;
  • SONATA 15: na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem – 19 projektów;
  • PRELUDIUM BIS 1: na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich – 7 projektów.