Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs Szybka Ścieżka na badania nad COVID-19. Cztery z dziewiętnastu dofinansowanych projektów są realizowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs „Szybka Ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19”. Konkurs miał na celu wyłonienie projektów przyczyniających się do zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, a także udoskonalenia testów diagnostycznych, poszukiwania nowych leków i łagodzenia społecznych skutków pandemii.

 

Finansowanie (łącznie ponad 12 mln zł) przyznano 19 projektom. W naukach o życiu granty otrzymało 12 projektów, w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce – 4, w naukach ścisłych i technicznych – 3. Wśród wyróżnionych projektów znajdują się także 4 z Uniwersytetu Warszawskiego: 2 projekty realizowane przez badaczy z Centrum Nowych Technologii UW, projekt z Wydziału Biologii oraz projekt z Wydziału Nauk Ekonomicznych. Projekty te otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 2 106 057 zł.

Projekty dofinansowane przez NCN w ramach konkursu Szybka Ścieżka na badania nad COVID-19:
  • Maszyneria biosyntezy kapu mRNA wirusa SARS-CoV-2 – badania nad aktywnością metylotransferazy białek nsp14 i nsp16 z użyciem wysokoprzepustowej metody fluorescencyjnej – kierownik projektu: prof. Jacek Jemielity, Centrum Nowych Technologii UW,
  • Potencjalna strategia przeciw wirusowi SARS-Cov-2 oparta na zahamowaniu programowanej zmiany ramki odczytu podczas translacji genomu wirusa – kierownik projektu: prof. Joanna Kufel, Wydział Biologii,
  • Papaino-podobna proteaza SARS-CoV-2: inhibicja wirusowego enzymu przetwarzającego i deubikwitynizującego – kompleksowe badanie in silico – kierownik projektu: prof. Joanna Sułkowska, Wydział Chemii UW, Centrum Nowych Technologii UW,
  • Strach przed pandemią. Błędy w postrzeganiu i podejmowaniu ryzyka w czasach koronawirusa – kierownik projektu: prof. Michał Krawczyk, Wydział Nauk Ekonomicznych.

– Celem projektu jest zbadanie mechanizmu, w ramach którego koronawirus zapewnia sobie ekspresję materiału genetycznego (w postaci mRNA) i jednocześnie unika odpowiedzi układu immunologicznego na obce RNA. Dzięki temu może bezkarnie wykorzystywać białka w komórkach gospodarza do tego, aby się powielać. Poznanie tego mechanizmu umożliwi rozwijanie strategii terapeutycznych nie tylko przeciwko SARS-CoV-2, ale również innym, podobnym wirusom. W ramach projektu opracujemy też metodę pozwalającą na poszukiwanie inhibitorów hamujących aktywność dwóch enzymów kluczowych dla tego procesu – komentuje prof. Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii UW, kierownik jednego z nagrodzonych projektów.

 

Konkurs został ogłoszony 30 marca 2020 roku i prowadzony był w formule ekspresowej. Łącznie złożono 262 wnioski na kwotę ponad 140 mln złotych. Pełna lista nagrodzonych projektów znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki.