Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursów, w których dofinansowanie otrzymały dwa projekty realizowane na UW.

12 lutego NCBR ogłosiło wyniki dziewięciu konkursów. W dwóch z nich nagrodzono projekty badawcze realizowane przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Projekt „Wąskopasmowe nanostruktury fotoniczne dla selektywnej, wczesnej diagnostyki nowotworowej” opracowywany jest w Centrum Nowych Technologii UW. NCBR przyznało mu finansowanie na ponad 834 tys. zł. Grant pochodzi z konkursu ERA.NET RUS Plus – INNOVATION, którego celem jest pogłębienie długoterminowej współpracy badawczej między Rosją oraz państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

„Konstrukcja biohybrydowych fotoelektrod grafenowych dla fotoogniw paliwowych” to drugi projekt Uniwersytetu Warszawskiego nagrodzony przez NCBR. Badania realizowane są we współpracy Centrum Nowych Technologii UW z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt otrzymał wsparcie w wysokości 850 tys. zł w pierwszym konkursie polsko-tureckim, który polega na współdziałaniu obu państw w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

 

Więcej informacji o ERA.NET RUS Plus – INNOVATION i konkursie polsko-tureckim.