Mija sto lat od ogłoszenia przez Alberta Einsteina ogólnej teorii względności. 14 kwietnia podczas wykładu z cyklu „Zapytaj fizyka” o teorii opowie prof. Wróblewski.

Ogólna teoria względności to popularna nazwa teorii grawitacji, którą w 1916 roku opublikował Albert Einstein. Mówi ona, że siła grawitacji wynika z lokalnej geometrii przestrzeni. O tym, co to dokładnie oznacza, opowie prof. Andrzej Kajetan Wróblewski.

 

Prof. Wróblewski zajmuje się doświadczalną fizyką cząstek elementarnych. W początkach swojej pracy naukowej zajmował się własnościami hiperjąder, których odkrycie – na Wydziale Fizyki UW w latach 50. XX wieku – można uznać za jedno z największych osiągnięć fizyki w Polsce. Prowadzone przez niego prace naukowe dotyczyły m.in. mechanizmu produkcji hadronów.

 

Odkrył związki średniej krotności produkowanych cząstek z szerokością rozkładu ich krotności (tzw. wzór Wróblewskiego) i podał metody wyznaczania czynnika tłumienia kwarków dziwnych (tzw. czynnik Wróblewskiego). Jest popularyzatorem nauki i autorem wielu publikacji, w tym podręczników do nauki fizyki.

 

W latach 1989-1993 prof. Wróblewski był rektorem Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wykład „Einstein dla laików – 100 lat ogólnej teorii względności” odbędzie się 14 kwietnia o godz. 18.15 na Wydziale Fizyki UW, w sali 0.03 (ul. Pasteura 5).Więcej informacji o projekcie i wykładach „Zapytaj fizyka”.