26 czerwca w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyjazdowe posiedzenie Senatu UW miało miejsce 26 czerwca w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, nowoczesnym ośrodku naukowo-badawczym i centrum konferencyjnym Wydziału Geologii UW.

 

Było to ostatnie posiedzenie Senatu UW przed wakacjami.

 

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podczas spotkania podziękował Senatorom za pracę w kadencji 2020–2024. Omówiono także bieżące sprawy oraz przyjęto m.in. „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2023 roku”. Dokument ten zawiera informacje o poszczególnych grupach społeczności akademickiej, badaniach naukowych, relacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym, umiędzynarodowieniu oraz finansach. Przedstawia również najważniejsze wydarzenia minionego roku.