Na Uniwersytecie Warszawskim – tak jak na wielu polskich uczelniach – trwają wybory rektora, prorektorów, członków Senatu UW i dziekanów wydziałów. Głosowania zakończą się w czerwcu.

 

20 kwietnia

Kolegium Elektorów UW, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej, wybierze rektora uczelni. Wybór rektora będzie ważny, jeśli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Kandydat na rektora musi uzyskać bezwzględną większość głosów.

 

O reelekcję stara się prof. Marcin Pałys, urzędujący rektor UW. Program kandydata na kolejną kadencję znajduje się na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej, która czuwa nad przebiegiem wyborów na UW.

 

29 kwietnia

Do tego dnia UKW przyjmuje zgłoszenia kandydatów na przedstawicieli do Senatu uczelni.

 

11 majaUczelniana Komisja Wyborcza organizuje spotkanie w kandydatami na prorektorów i członków Senatu UW. Więcej informacji na stronie UKW.

 

18 maja

Wybrani zostaną prorektorzy oraz członkowie Senatu (przedstawiciele nauczycieli akademickich i pracowników administracji). Wcześniej odbędzie się spotkanie organizowane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, na którym będzie można zadawać pytania kandydatom do tych funkcji.

 

Wyłączne prawo do zgłoszenia kandydatów na prorektorów ma rektor. W przypadku prorektora ds. studentów i jakości kształcenia musi być spełniony dodatkowy warunek. Zgodnie z ordynacją wyborczą, przed zasadniczymi wyborami, głos zabierają przedstawiciele studentów w Kolegium Elektorów. Jeśli wyrażą oni zgodę na zaproponowaną przez rektora kandydaturę, wtedy dopiero decyzję podejmuje całe kolegium.

 

Wiadomo już, że kandydatką na prorektora ds. studentów i jakości kształcenia będzie prof. Jolanta Choińska-Mika. Prof. Pałys zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany w wyborach rektora, to właśnie ją zgłosi na to stanowisko.

 

20 maja

Do tego dnia zostaną wybrani dziekani oraz kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, które nie są wydziałami.

 

11 czerwca

Zakończy się wybór prodziekanów i zastępców wspomnianych jednostek.

 

1 września

Początek nowej kadencji. Potrwa ona do końca sierpnia 2020 roku.

 

Przeczytaj inne teksty na temat wyborów rektora UW:

Nagranie ze spotkania wyborczego

Wybory rektora UW

Spotkanie z kandydatem

Terminarz wyborczy

Rok wyborczy

Pismo uczelni „UW”, w którym znalazły się teksty poświęcone wyborom