9 marca odbędzie się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. Tego dnia zostaną wyłonieni kandydaci na rektora. O tym, kto będzie kierował uczelnią do 2020 roku, dowiemy się 20 kwietnia.

Kolegium Elektorów i głosowanie indykacyjne

W środę 9 marca odbędzie się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. W głosowaniu indykacyjnym zostaną wyłonieni kandydaci na rektora uczelni. Każdy z elektorów może wpisać na karcie do głosowania nazwiska maksymalnie dwóch kandydatów.

 

Elektorzy to przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej, którzy zostali wybrani na wydziałach i w okręgach wyborczych (w przypadku osób niezatrudnionych na wydziale).

 

W tym roku jest ich 364: 189 osób wybranych z grona samodzielnych pracowników akademickich, 63 osoby reprezentujące innych pracowników akademickich, 39 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami, 68 studentów i 5 doktorantów.

 

System elektorski jest określony w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym (por. art. 60. pkt. 8 ustawy: „Organami wyborczymi uczelni publicznej są kolegia elektorów”).

 

Wybór rektora

Bierne prawo wyborcze (a więc prawo kandydowania) na stanowisko rektora Uniwersytetu przysługuje profesorom nadzwyczajnym i zwyczajnym, którzy nie ukończyli 70. roku życia i są zatrudnieni na UW jako podstawowym miejscu pracy.

 

By móc oficjalnie zostać kandydatem na rektora i brać udział w zasadniczym głosowaniu, 9 marca trzeba uzyskać minimum 10% głosów elektorskich.

 

Osoby, które przekroczą ten próg, muszą złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostały wybrane. Jeśli ktoś nie złoży takiej zgody w terminie trzech dni od ogłoszenia wyników głosowania, będzie to oznaczało, że rezygnuje z kandydowania.

 

W trakcie wyborów w 2012 roku dziesięcioprocentowy próg przekroczyło 5 osób, zgodę na kandydowanie złożyło 3 z nich i tylko oni liczyli się w dalszej rywalizacji.

 

O tym, kto będzie kierował uczelnią w latach 2016-2020, dowiemy się 20 kwietnia.

 

Debata i programy

Przed ostatecznymi wyborami odbędzie się co najmniej jedna debata. Zebranie przedwyborcze z kandydatami na rektora zaplanowano na 22 marca o godz. 16:00 w auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum.

 

Program tego spotkania został określony w uchwale nr 18  (pdf) ze stycznia tego roku.

 

W 2012 roku ta debata trwała ponad 5 godzin, a prowadzący ją dr hab. Ryszard Piotrowski policzył na koniec, że słuchacze mieli okazję wysłuchać „6 wypowiedzi programowych, 66 odpowiedzi odnoszących się do 72 kwestii, które były podniesione”.

 

Szczegółowe zasady dotyczące zgłaszania programów wyborczych zostały określone w uchwale nr 11 (pdf).

 

Za organizację wyborów odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza. Więcej aktualności na temat wyborów na Uniwersytecie Warszawskim jest na jej stronie internetowej.

 

Ordynacja wyborcza UW (pdf)

Przeczytaj teksty na temat wyborów rektora na UW

Spotkania wyborcze

Terminarz wyborczy

Rok wyborczy

Pismo uczelni „UW”, w którym znalazły się teksty poświęcone wyborom