22 stycznia o godz. 18.00 odbędzie się zdalne zgromadzenie przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich. Zostaną na nim przeprowadzone wybory do Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego XXIII kadencji.

Rada jest ciałem doradczym rektora w sprawach związanych ze studenckim i doktoranckim ruchem naukowym, a w szczególności z podziałem środków przeznaczonych przez rektora na realizację przedsięwzięć naukowych lub artystycznych przez organizacje studenckie i uczelniane organizacje doktorantów.

 

Członkowie społeczności UW, którzy do 16 stycznia zgłoszą chęć wzięcia udziału w zgromadzeniu, wypełniając formularz na stronie: https://tinyurl.com/wybory-rk, otrzymają link do spotkania.

 

Kandydatem na członka Rady Konsultacyjnej może być student lub doktorant będący przedstawicielem organizacji studenckiej działającej na Uniwersytecie Warszawskim. Kandydaturę zgłasza prezes zarejestrowanej przed 22 lipca 2020 roku organizacji studenckiej przewodniczącemu rady w wersji elektronicznej na adres sekretariatu prorektora właściwego do spraw studenckich (sekretariatstud(at)adm.uw.edu.pl). Kandydatury należy zgłaszać do 14 stycznia włącznie.

Wybory do Rady konsultacyjnej

22 stycznia 2021 roku, godz. 18.00

 

Pismo prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kszatłcenia, w sprawie zwołania zgromadzenia przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich w celu przeprowadzenia wyborów do rady konsultacyjnej (pdf)

 

dokument zawiera załączniki: 1. wzór zgody kandydata, 2. wzór upoważnienia do głosowania