Cztery międzyuczelniane zespoły naukowców otrzymały finansowanie w ramach drugiej edycji konkursu na minigranty UW. Grupy badaczy będą realizować projekty związane tematycznie z obszarami flagowymi Sojuszu 4EU+.

Rozstrzygnięty został drugi konkurs na minigranty, finansowany ze środków „Inicjatywy doskonałości”. O minigranty mogły ubiegać się zespoły naukowców składające się z pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawicieli co najmniej dwóch innych uczelni Sojuszu 4EU+.

 

Środki przyznane w ramach minigrantów – do 10 tys. euro – zostaną wykorzystane m.in. na badania wstępne lub pilotażowe, kwerendy, dostęp do infrastruktury badawczej czy korektę językową. Pozwoli to na opracowanie założeń badawczych wniosku projektowego, który następnie zostanie złożony w konkursie na granty finansowane lub współfinansowane ze źródeł zewnętrznych (krajowych lub zagranicznych, w tym ze środków UE).

 

W konkursie wybrano cztery projekty. Trzy z nich dotyczą tematyki drugiego programu flagowego „Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków”:

  • „Motherhood Studies Network”, realizowany przez UW we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Kopenhaskiego, kierownik projektu: dr hab. Justyna Wierzchowska z Wydziału Neofilologii UW;
  • „Social vulnerability to natural hazards and disaster risk reduction in Europe”, realizowany przez UW we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu w Heidelbergu i Uniwersytetu w Mediolanie oraz Uniwersytetu Milano-Bicocca (partner zewnętrzny), kierownik projektu: dr Dorota Rucińska z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW;
  • „Transnational legal communication on Covid-19: from institutional to popular discourse”, realizowany przez UW we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetów Kopenhaskiego i Mediolańskiego, kierownik projektu: dr hab. Joanna Osiejewicz z Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW.

Czwarty zwycięski projekt związany jest z pierwszym obszarem flagowym „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”:

  • „Caregiver-child interactions and social-cognitive processing in typical and atypical development”, realizowany przez UW we współpracy z naukowcami z uniwersytetów w Heidelbergu i Kopenhadze, Uniwersytetu Mediolańskiego oraz Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium (partner zewnętrzny), kierownik projektu: dr Agnieszka Pluta z Wydziału Psychologii UW.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie IDUB >>