10 grudnia o godz. 17.00 odbędzie się zgromadzenie przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich. Zostaną na nim przeprowadzone wybory do Rady Konsultacyjnej do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego XXIV kadencji.

Rada jest ciałem doradczym rektora w sprawach związanych ze studenckim i doktoranckim ruchem naukowym, a w szczególności z podziałem środków przeznaczonych przez rektora na realizację przedsięwzięć naukowych lub artystycznych przez organizacje studenckie i uczelniane organizacje doktorantów.

 

Kandydatem na członka Rady Konsultacyjnej może być student lub doktorant, który jest przedstawicielem organizacji studenckiej działającej na Uniwersytecie Warszawskim. Kandydaturę zgłasza prezes zarejestrowanej przed 10 czerwca 2021 roku organizacji studenckiej do przewodniczącego rady. Zgłoszenie w wersji elektronicznej należy przesłać na adres d.drubek(at)adm.uw.edu.pl. Kandydatury można zgłaszać do 3 grudnia włącznie.

Wybory do Rady Konsultacyjnej

10 grudnia 2021 roku, godz. 17.00

 

Z uwagi na stacjonarny tryb posiedzenia wymagane jest posiadanie podczas zgromadzenia upoważnienia do głosowania i przedstawienie go komisji skrutacyjnej.

 

Pismo prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, w sprawie zwołania zgromadzenia przedstawicieli uczelnianych organizacji studenckich w celu przeprowadzenia wyborów do rady konsultacyjnej (pdf), dokument zawiera załączniki: 1. wzór zgody kandydata, 2. wzór upoważnienia do głosowania.