14 listopada zostało podpisane porozumienie pomiędzy UW a południowokoreańską uczelnią KEPCO International Nuclear Graduate School. Współpraca będzie dotyczyć kształcenia kadr z zakresu energetyki jądrowej.

– Fizyka na naszej uczelni jest jednym z najwyżej ocenianych kierunków nauk ścisłych na świecie. Jestem głęboko przekonany, że ta współpraca wzmocni potencjał dydaktyczny w obu krajach – mówił prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego z KEPCO International Nuclear Graduate School (KINGS) trwa od lipca 2020 roku, kiedy to podpisano tzw. Memorandum of Understanding. Celem porozumienia było wzmocnienie i rozwój działań w zakresie edukacji i wymiany studentów, a także prowadzenie projektów o charakterze edukacyjno-naukowym.

 

14 listopada prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, oraz dr Ki-Pung Yoo, prezydent Kepco International Nuclear Graduate School (KINGS), zawarli porozumienie „Collaborative Academic Program on Nuclear Power Plant Engineering and Technology”, które zakłada poszerzenie współpracy obu uczelni dotyczącej kształcenia na odległość. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą mogli uczestniczyć w kursach online, przygotowanych przez koreańskiego partnera.

 

– Podpisanie umowy o współpracę z zakresu fizyki jądrowej z tak doskonałym ośrodkiem kształcącym świetnych fizyków jest dla nas ogromnym zaszczytem i jednocześnie odpowiedzią na potrzeby kształcenia specjalistów – powiedział prof. Ju-youl Kim, dziekan ds. współpracy zewnętrznej oraz dyrektor Wydziału Inżynierii Elektrowni Jądrowych KINGS.

 

Jak zaznaczył prof. Dariusz Wasik, dziekan Wydziału Fizyki UW, południowokoreańska uczelnia posiada bardzo duże doświadczenie w dydaktyce z zakresu fizyki jądrowej i kształci znakomitych specjalistów. Z kolei Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych i najlepszych jednostek naukowo-badawczych w Polsce.

 

– Kształcenie w zakresie fizyki czy inżynierii jądrowej oferuje kilkanaście koreańskich uniwersytetów. Nasza uczelnia jako jedyna zapewnia możliwość zdobycia praktycznych i wysokospecjalistycznych umiejętności, niezbędnych w procesie budowy i zarządzania elektrownią jądrową – podkreślił dr Ki-Pung Yoo.

­Kursy i szkoła letnia

Uniwersytet Warszawski ma już doświadczenie kształcenia w zakresie energetyki jądrowej. Wydział Chemii wraz z Wydziałem Fizyki przez ponad dziesięć lat wspólnie prowadziły kierunek energetyka i chemia jądrowa, a od października tego roku Wydział Fizyki uruchomił specjalność z zakresu fizyki reaktorów jądrowych. Studenci studiów drugiego stopnia obu wydziałów biorą udział w trwających semestr lub cztery programach wymiany z KINGS.

 

– KINGS zapewnia naszym studentom stypendia. W ciągu niespełna dwóch lat trwania programu w wymianie wzięło udział pięcioro studentów z Wydziału Fizyki oraz Wydziału Chemii – podkreśliła prof. Agnieszka Korgul z Wydziału Fizyki UW, koordynatorka współpracy akademickiej pomiędzy UW a KINGS.

 

Studenci UW biorą też udział w szkołach letnich, organizowanych przez KINGS we współpracy z koreańskim Ministerstwem Handlu, Przemysłu i Energii (MOTE). Program szkoły letniej obejmuje wykłady dotyczące budowy i działania różnych typów elektrowni jądrowych oraz składowania i utylizacji odpadów radioaktywnych. Uczestnicy zwiedzają też miejsca związane z koreańską energetyką jądrową, m.in. elektrownię APR1400, Korea Atomic Energy Research Institute oraz reaktor badawczy Korea Fusion Energy. – Staramy się nie tylko zaprezentować ofertę edukacyjną naszej uczelni, ale też zapewnić wizytującym studentom możliwość poznania koreańskiej kultury – podsumował dr Ki-Pung Yoo, prezydent Kepco International Nuclear Graduate School (KINGS).