Łącznie czy rozdzielnie? Od wielkiej czy małej litery? Samo „h” czy „ch”? Wszyscy zainteresowani podobnymi językowymi zagwozdkami studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego mogą sprawdzić swoje siły podczas III Dyktanda UW, które odbędzie się 24 listopada. Zapisy zakończyły się 20 listopada.

Organizowane przez Obserwatorium Językowe UW we współpracy z Klubem Absolwentów UW III Dyktando Uniwersytetu Warszawskiego wyłoni kolejnego Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii. Wydarzenie odbędzie się online. Rozpocznie się o godz. 18.00. Jego transmisja prowadzona będzie na uniwersyteckim profilu na kanale YouTube.

– Dyktando UW służy zabawie i oswojeniu trudności ortograficznych. Nie jest to klasówka, nikt nie stawia ocen, wspólnie się bawimy i podziwiamy możliwości polszczyzny – mówi dr Agata Hącia z Wydziału Polonistyki UW, członkini jury III Dyktanda UW.

 

W Dyktandzie mogą uczestniczyć wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy UW (z wyjątkiem laureatów poprzednich edycji). Po raz pierwszy stanąć w szranki mogą też studenci polonistyki, a także członkowie Klubu Absolwentów UW. Rejestracja zakończyła się 20 listopada.

Poniżej znajduje się galeria łamigłówek językowych przygotowanych przez pracowników Obserwatorium Językowego UW.

 

Autokorekta w głowie

Dyktando rozpocznie się 24 listopada o godz. 18.00. Po jego napisaniu uczestnicy zostaną poproszeni o przesłanie treści e-mailem pod adresem dyktando@uw.edu.pl – na hasło dane przez prowadzącą. Sprawdzana będzie poprawność ortograficzna. Interpunkcja może być brana pod uwagę jako czynnik rozstrzygający w wypadku prac, które konkurować będą o zwycięstwo.

 

– Uczestnicy Dyktanda UW największą trudność mają zawsze z tym samym: z pisownią łączną i rozłączną, ze stosowaniem wielkich i małych liter, z pisownią rzadkich zapożyczeń, czasem z końcówkami -i, -ii lub -ji. Pisownia wyrazów z ó i u, rz i ż, ch i h – wbrew obiegowej opinii – jest mniej kłopotliwa. Najtrudniejsze okazuje się to, co jest czysto umowne, konwencjonalne, bo po prostu trzeba zapamiętać zasadę bądź kształt danego wyrazu – tłumaczy dr Hącia, podpowiadając, jak poradzić sobie z autokorektą: – Lepiej ją wyłączyć, bo często podpowiada ona błędne formy. Czasami pisownia łączna lub rozłączna zależy od sensu, jak w przypadku niemniejnie mniej; nieraznie raz; podobnie bywa z wielką i małą literą (Krakowiak – krakowiak). Autokorekta nie przeanalizuje tekstu pod względem znaczenia (a od niego zależy tu ortografia) i nie wskaże poprawnego zapisu. To my mamy umysły i możemy je włączyć. 

Co się przyda przed Dyktandem?
  • lektura słownika ortograficznego
  • zapoznanie się z poprzednimi tekstami Dyktanda UW i poradami przygotowanymi przez Obserwatorium Językowe UW (dostępnymi na stronie OJ UW)
  • śledzenie mediów społecznościowych OJ UW, na których pojawiają się minizagadki ortograficzne

Nad przebiegiem Dyktanda będzie czuwać jury w składzie: prof. Katarzyna Kłosińska (przewodnicząca jury, kierownik Obserwatorium Językowego UW), dr Agata Hącia, dr Jarosław Łachnik, dr Barbara Pędzich (członkowie zespołu OJ UW).

 

Wyniki poznamy 9 grudnia o godz. 10.00. Ogłoszone zostaną online na kanale YouTube oraz na stronie OJ UW. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Obserwatorium Językowego UW. 

 

Retrospekcja

Zwycięzcami poprzednich edycji Dyktanda UW byli: Aleksander Augustyniak z Wydziału Prawa i Administracji (I Dyktando UW) i Adam Biniszewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych (II Dyktando UW). 

 

Autorką zeszłorocznego tekstu (oraz tekstu sprzed dwóch lat) jest dr Barbara Pędzich z Obserwatorium Językowego UW oraz Wydziału Polonistyki UW. Dyktando miało formę zabawnego wierszyka, który liczył 236 wyrazów i był rymowany. Jego tematyka dotyczyła studenta, który zasnął podczas zajęć odbywających się zdalnie. Tekst dyktanda znajduje się na stronie Obserwatorium Językowego UW.