Uniwersytet Warszawski jest partnerem międzynarodowego projektu HANAMI finansowanego z programu „Horyzont Europa”. Przedsięwzięcie jest przykładem europejsko-japońskiej współpracy w zakresie superkomputerów. Prof. Hanna Pawłowska i dr Piotr Dziekan z Wydziału Fizyki UW wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym działalność projektu.

Projekt HANAMI zakłada zwiększenie rozwoju i wydajności europejskich oraz japońskich aplikacji obliczeń wielkiej skali poprzez wykorzystanie wspólnych umiejętności i wiedzy społeczności naukowych w obu regionach – Europy i Japonii. HANAMI koncentruje się na zastosowaniach biomedycznych i w dziedzinie modelowania klimatu oraz pogody, a także na rozwoju nauki o materiałach w odpowiednich obszarach badawczych Głównym celem projektu będzie przenoszenie istniejących kodów oraz testowanie i ocena wydajności aplikacji na nowych architekturach obliczeniowych. Ułatwi on również europejskim naukowcom dostęp do zaawansowanych zasobów superkomputerowych, takich jak Fugaku w Japonii, a z kolei japońskim partnerom umożliwi dostęp do systemów EuroHPC.

 

23 kwietnia w Paryżu odbyło się spotkanie inaugurujące, w którym stronę polską reprezentowali prof. Hanna Pawłowska i dr Piotr Dziekan z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki FUW. W realizację projektu zaangażowanych jest czternaście europejskich instytucji badawczych, m.in. Uniwersytet Warszawski, Barcelona Supercomputing Center (BSC, Hiszpania), Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA, Francja) czy National Research Council of Italy (CNR, Włochy). Stronę japońską reprezentuje dziesięć partnerów, m.in. Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), Kyushu University, RIKEN, Tokyo Institute of Technology (TITECH), University of Tokyo, University of Tsukuba czy Yokohama University.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki UW.