9 kwietnia Uniwersytet Warszawski podpisał porozumienie z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym (OPI). Dotyczy ono m.in. wymiany danych naukowych, współpracy w zakresie ubiegania się o granty i wspólnych publikacji naukowych oraz konsultacji merytorycznych. Wspólne inicjatywy umożliwią rozwój potencjału badawczego w różnych dziedzinach nauki.

Podpisanie umowy odbyło się 9 kwietnia w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI, dr Piotr Sobecki, kierownik Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej OPI, oraz przedstawiciele Wydziału Medycznego UW, na którym zainicjowano współpracę badawczą.

 

– Nasze wspólne działania przełożą się na wyniki innowacyjnych badań w obszarze medycyny, a także w innych dziedzinach nauki – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

 

Współpraca Uniwersytetu Warszawskiego i OPI obejmować będzie m.in. wspólne prowadzenie badań naukowych, wykorzystywanie sztucznej inteligencji w medycynie i wspieranie rozwoju nowych technologii.