UW otrzymał dofinansowanie z projektu MPiPS „Maluch 2015” na funkcjonowanie uniwersyteckiego żłobka. Dzięki wsparciu pracujący i studiujący na uczelni rodzice będą płacić niższe czesne.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku 151 mln zł na utrzymanie i utworzenie nowych placówek opieki nad dziećmi, dofinansowanie żłobków czy klubów dziecięcych.

 

W tym roku po raz pierwszy o środki z programu mogły ubiegać się także uczelnie. Z projektu skorzystają 43 szkoły wyższe. Na ten cel ministerstwo przeznaczyło ponad 9,2 mln zł.

 

Uniwersytet Warszawski chętnie korzysta z inicjatyw, które mogą ułatwić studiującym lub pracującym na uczelni rodzicom łączenie ich obowiązków naukowych z rodzinnymi. Od 2013 roku na UW działa kameralny żłobek „Uniwersyteckie Maluchy”, z którego korzystają dzieci pracowników naukowych i administracyjnych oraz doktorantów.

 

Tym razem Uniwersytet otrzymał dofinansowanie w wysokości 72 tys. zł. To pieniądze, które wspomogą rodziców. Dzięki projektowi będą płacić o 400 zł mniejsze czesne. Do tej pory, w zależności od czasu, jakie dziecko spędzało w żłobku, opiekunowie płacili 450 lub 600 zł. Teraz opłata wyniesie 50 lub 200 zł miesięcznie. Dofinansowanie przyznane jest na 2015 rok. Za poprzednie miesiące rodzice otrzymają wyrównanie, które wypłacone zostanie najprawdopodobniej w wakacje.