regulaminstudiow@uw.edu.pl to adres, na który można wysyłać pytania dotyczące nowego Regulaminu Studiów.

Ile czasu ma student na złożenie pracy dyplomowej? Co będzie, jeśli nie skończy pisać pracy w wyznaczonym terminie? Jakie zasady obowiązywały w poprzednich latach i co zmieni się teraz? Od kiedy nowe zapisy wejdą w życie? To na razie najczęstsze pytania pojawiające się w dyskusji nad nowym regulaminem, który Senat UW uchwalił 22 kwietnia.

 

Specjalnie dla osób mających jeszcze wątpliwości związane z nową uchwałą, powstał adres mailowy, na który kierować mogą swoje pytania. Nie tylko te ogólne, ale również bardziej szczegółowe, dotyczące konkretnego przypadku. Odpowiedzi udzielać będą na bieżąco pracownicy Biura Spraw Studenckich.

 

Najczęściej powtarzające się wątpliwości będziemy też rozwiewać na stronie głównej UW.

 

Na część pytań, które pojawiały się w przestrzeni publicznej do tej pory, odpowiedzi już teraz można znaleźć w dwóch oświadczeniach:

Nowy regulamin studiów UW

Zmiany w regulaminie studiów UW