27 listopada na Uniwersytecie Warszawskim gościła delegacja z Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina. W trakcie spotkania omówiono zasady współpracy naukowej i dydaktycznej, szczególnie w dziedzinach nauk ścisłych i medycznych. 

Tematem rozmów były obszary współpracy naukowo-dydaktycznej oraz działania podejmowane przez polskie uniwersytety w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

– Na Uniwersytecie Warszawskim jesteśmy bardzo przejęci sytuacją ukraińskich uczelni. Przygotowaliśmy miejsca dla studentów i doktorantów z Ukrainy, a z wieloma badaczami współpracujemy przy okazji różnorodnych projektów. W związku z tym dostrzegamy szeroki obszar do wspólnego prowadzenia działań – powiedział prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań.

 

Duży nacisk został położony na współpracę w zakresie nauk ścisłych, medycznych, socjologii oraz psychologii, które prof. Tetyana Kaganovska, rektor Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego, wymieniła jako szczególnie istotne dla powojennej odbudowy Ukrainy.

 

– Dążymy do wznowienia aktywnej współpracy międzynarodowej, ponieważ wierzymy, że nasze doświadczenia wojenne mogą okazać się szczególnie wartościowe. Uniwersytet Warszawski, który został zniszczony podczas drugiej wojny światowej, stanowi obecnie przykład intensywnie rozwijającej się instytucji. Mamy nadzieję, że taka przyszłość czeka również Uniwersytet w Charkowie – powiedziała prof. Tetyana Kaganovska.