22 listopada w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Warszawskiego z delegacją naukowców z Azerbejdżanu, Francji i Turcji. Tematem rozmów było pogłębienie dotychczasowej współpracy badawczej i dydaktycznej między instytucjami.

22 listopada z inicjatywy Centrum Europejskiego UW prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, spotkał się z przedstawicielami uczelni tureckich, azerbejdżańskich i francuskich.

 

W trakcie spotkania omówiono kwestię współpracy badawczej i dydaktycznej w zakresie takich zagadnień jak migracja, problem asymilacji, różnice kulturowe oraz bezpieczeństwo europejskie i energetyczne. Tematem rozmów była także możliwość składania wspólnych projektów badawczych do Komisji Europejskiej oraz program wymiany profesorów wizytujących.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Marmara w Stambule, Azerbejdżańskiej Akademii Nauk w Baku, Narodowego Instytutu Języków i Kultur Orientalnych (INALCO) w Paryżu, Uniwersytetu Gazi w Ankarze oraz Centrum Europejskiego UW.