Elektroniczne Legitymacje Studenckie na Uniwersytecie Warszawskim będą ważne w systemie USOS do 30 czerwca 2021 roku. Umożliwi to m.in. poświadczanie statusu studenta osobom korzystającym z mLegitymacji. Dotychczas zamówiło je ponad 11 tys. studentów UW.

Na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695, art. 63, ust. 4.) legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. 

 

19 października 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W czasie ograniczenia, o którym mowa w rozporządzeniu i 60 dni po jego zniesieniu legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne. Nie ma więc potrzeby przyjeżdżania na uczelnię, by je przedłużyć. Więcej informacji na temat ważności legitymacji studenckich znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki >>

 

ELS przedłużone w USOS

Od lutego 2020 roku studenci UW mają możliwość zamawiania mLegitymacji studenckiej. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki aplikacji mObywatel. Po zintegrowaniu tego systemu z aplikacją Mobilny USOS i połączeniu go z systemem uniwersyteckim możliwe jest instalowanie przez studentów UW mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym.

 

Zamówienie, przedłużenie ważności albo unieważnienie mLegitymacji studenckiej możliwe jest za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS oraz serwisu USOSweb. 

Na wniosek prof. Sławomira Żółtka, prorektora UW ds. studentów i jakości kształcenia, ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) została przedłużona w systemie USOS z dat 31.01.2021 oraz 31.03.2021 na 30.06.2021. Umożliwi to m.in. poświadczanie statusu studenta osobom korzystającym z mLegitymacji.