8 lipca to ostatni dzień, w którym można zapisywać się na studia na Uniwersytecie. Tydzień później maturzyści dowiedzą się, czy zostali przyjęci.

Rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie na UW trwa od 6 czerwca do 8 lipca. Maturzyści mogą wybierać spośród ponad 120 kierunków. Zapisy odbywają się przez Internetową Rejestrację Kandydatów. Najpierw trzeba założyć konto i wpisać swoje dane, potem wybrać kierunek i wnieść opłatę rekrutacyjną. O kwalifikacji na studia decydują wyniki matury. Na niektórych kierunkach prowadzone są dodatkowe egzaminy wstępne. Tak jest m.in. na psychologii, logopedii i socjologii.

 

15 lipca zarejestrowani na kierunki, na których nie ma egzaminów wstępnych, dowiedzą się, czy zakwalifikowali się na studia. 18 lipca wyniki poznają ci, którzy przystąpili do egzaminów wstępnych.

 

Decyzja o zakwalifikowaniu na studia pojawi się w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata. Tam też będzie podana informacja, gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie.

 

Progi punktowe na poszczególne kierunki oraz wzory na obliczenie wyniku kandydata na podstawie wyników egzaminów maturalnych znajdują się w Przewodniku dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2016/2017 (pdf).

 

Rekrutacja na studia II stopnia trwa przeważnie do września, tak aby studenci studiów I stopnia, którzy bronią się w tym miesiącu, mieli szansę na wzięcie udziału w kwalifikacji i podjęcie studiów drugiego stopnia w najbliższym roku akademickim.

 

Co roku w rekrutacji na Uniwersytet Warszawski bierze udział ponad 30 tys. osób.