Narodowe Centrum Nauki podsumowało konkursy na granty zorganizowane w 2015 roku. Wśród podmiotów, które starały się o dofinansowanie, jest 29 uniwersyteckich wydziałów i jednostek. 

W 2015 roku Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 12 konkursów, w których oceniano 10 939 wniosków. 2038 z nich otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 958,13 mln zł.

 

Centrum podsumowało udział polskich jednostek naukowych w konkursach z 2015 roku, publikując listę wszystkich wnioskodawców wraz z danymi o uzyskanych przez nie dofinansowaniach, osiągniętym wskaźniku sukcesu czy wysokości przyznanego finansowania w przeliczeniu na jednego pracownika.

 

NCN zakwalifikowało do finansowanie 232 projekty z Uniwersytetu Warszawskiego, które łącznie otrzymały 109,1 mln zł.

 

Wśród wnioskodawców w 2015 roku było 29 uniwersyteckich wydziałów i jednostek. Najbardziej aktywne w staraniu o granty były wydziały: Chemii (100 wniosków), Biologii (83), Fizyki (83), Historyczny (82), Filozofii i Socjologii (48), Matematyki, Informatyki i Mechaniki (45), Prawa i Administracji (40).

 

Najwięcej dofinansowań uzyskały wydziały: Fizyki (42 granty), Chemii (33), Biologii (27), Matematyki, Informatyki i Mechaniki (18), Historyczny (16), Nauk Ekonomicznych (14), Psychologii (12), Prawa i Administracji (12) a także Centrum Nowych Technologii (17).

 

Najwyższą łączną kwotę dofinansowania zdobyły wydziały: Fizyki (23 mln zł), Chemii (18,6), Biologii (18,3 mln), Historyczny (7), Psychologii (5,3), Matematyki, Informatyki i Mechaniki (2,7), Nauk Ekonomicznych (1,9), Prawa i Administracji (1,7), a także Centrum Nowych Technologii (19,1 mln) oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego (2,1).

Zobacz raport podsumowujący konkursy NCN w 2015 roku.