Wydawnictwa UW przygotowały książki o poezji. Jeden z autorów podróżuje śladami T. Różewicza. Drugi – identyfikuje miłoszologię.

 

Kilka ostatnich książek opublikowanych przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego dotyczy interpretacji poezji. Badacze wzięli na warsztat utwory Tadeusza Różewicza i Czesława Miłosza.

 

To, co widział Różewicz

Robert Cieślak w „Widzeniu Różewicza” przygląda się kłopotliwym miejscom twórczości zmarłego niedawno poety, dramaturga i prozaika Tadeusza Różewicza, który w 2001 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa UW. Cieślak analizuje poezję okresu socrealizmu czy zjawisko trwania niewyrażalnego (ujawnianego przez motywy wojny i zagłady), czyli stałe składniki instrumentarium poetyckiego Różewicza.

 

Kiedy Cieślak przygotowując książkę, próbował spotkać się z Różewiczem i porozmawiać o jego twórczości, poeta odmówił mu. Przekonywał, że „bardzo nawet osobista i długa rozmowa nic Panu nie da. (…) Proszę nie czekać ode mnie komentarzy i wyjaśnień… to Pan sam musi szukać, myśleć: rozmowy i osobiste spotkania przeszkadzają w porządnej pracy (także naukowej)”.

 

Aby zrozumieć sposób w jaki Różewicz widzi świat, Cieślak wyrusza w podróż  po muzeach i festiwalach sztuki. Według niego, aby zrozumieć poetę, trzeba zobaczyć to, co on.

 

Robert Cieślak, „Widzenie Różewicza”, WUW, Warszawa 2013

 

Miłosz po nowemu

Właściwościom i osobliwościom tekstów Czesława Miłosza, który studiował na UW, a później pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej, przygląda się Piotr Karwowski. W tej publikacji pierwszy raz została podjęta próba zastosowania koncepcji de Mana w analizie polskiej literatury modernizmu pojętego jako formacja kulturowa (XX wiek).

 

Literaturoznawca skupia się w opracowaniu na utworach „Rodzinna Europa”, „Widzenie nad Zatoką San Francisco”, „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada” oraz „Ziemia Ulro”. Karwowski dekonstruuje autobiografizm pierwszej książki. Polemizuje z epifanijnymi odczytaniami twórczości Miłosza.

 

Piotr Karwowski, „Czytanie Miłosza. O trzech postaciach ideologii estetycznej”, WUW, Warszawa 2014

Więcej informacji

www.wuw.uw.edu.pl