13 czerwca Welcome Point UW organizuje całodniowy warsztat pt. „Wstęp do komunikacji międzykulturowej”. Wydarzenie skierowane jest do pracowników administracji zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą zagranicznych studentów i doktorantów.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników i uczestniczek z teoriami oraz praktycznymi narzędziami, które ułatwiają codzienną komunikację z przedstawicielami innych kultur na Uniwersytecie. Warsztat będzie też okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń w tym temacie w kontekście pracy administracyjnej na uczelni.

 

Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca w godz. 9.00–16.00, w sali warsztatowej Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu przy ul. Dobrej 56/66 (parter BUW). Warsztat poprowadzi Katarzyna Kucharska z UCW UW.

 

Udział w warsztacie będzie możliwy po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego do 10 czerwca, godz. 12.00.

 

Pytania w sprawie wydarzenia należy kierować do zespołu Welcome Point pod adresem: welcome.event(at)uw.edu.pl

Warsztat jest częścią programu szkoleń przygotowanego przez Welcome Point UW z myślą o kadrze administracyjnej na co dzień zajmującej się obsługą międzynarodowej społeczności Uniwersytetu. Planowane działania dotyczą m.in:

  • formalno-prawnych aspektów studiowania na UW;
  • legalizacji pobytu studentów i doktorantów zagranicznych;
  • umiejętności społecznych, które mogą okazać się przydatne w kontaktach z osobami z różnych grup wiekowych, posługującymi się innymi kodami kulturowymi i językowymi;
  • wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.