Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła XXXII edycję konkursu START, w której nagrodzono 100 młodych naukowców. Najwięcej stypendiów – szesnaście – otrzymali badaczki i badacze z Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) ogłosiła laureatów konkursu START 2024. W tegorocznej edycji o stypendia ubiegało się 641 kandydatów. Stypendia zostały przyznane 100 młodym badaczom, w tym szesnaściorgu z UW. Laureaci tegorocznej edycji otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Łączna wysokość wszystkich stypendiów wyniosła 3 056 000 zł.

 

Konkurs START FNP jest skierowany do posiadających wyróżniający się dorobek naukowy doktorantów albo doktorów, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia. Jego celem jest wspieranie młodych badaczy i zmotywowanie ich do dalszego rozwoju.

 

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Otrzymuje je osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką została dr Anna Dobrowolska z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Lista laureatów stypendiów START z UW:
 • dr Anna Dobrowolska, Wydział Socjologii (badaczka otrzymała również stypendium im. Barbary Skargi);
 • Maciej Grześkowiak, Wydział Prawa i Administracji;
 • dr Patryk Iwanek, Obserwatorium Astronomiczne;
 • Magdalena Jakubowska, Wydział Historii;
 • Natalia Maria Kowalska, Wydział Chemii;
 • Albert Kozik, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce;
 • dr Karolina Łempicka-Mirek, Wydział Fizyki;
 • Wiktor Rorot, Wydział Psychologii;
 • dr Krzysztof Rybak, Wydział „Artes Liberales”;
 • Jerzy Szuniewicz, Wydział Fizyki;
 • dr Martyna Świerk, Wydział Historii;
 • Maciej Tarnowski, Wydział Filozofii;
 • Adrianna Wielgopolan, Wydział Psychologii;
 • Wojciech Wilczyński, Wydział Biologii;
 • Yizhi Xu, Wydział Chemii;
 • dr Michalina Zaborowska-Mazurkiewicz, Wydział Chemii.

Pełna lista tegorocznych stypendystów znajduje się na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.