Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła nazwiska naukowców, którzy zostaną uhonorowani nagrodami premiera za 2014 rok. Wśród nich znalazło się 9 pracowników i jeden zespół badawczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Za osiągnięcia naukowe i wybitny dorobek naukowy wyróżnienia otrzymało sześciu naukowców. Dwóch z nich to pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Włodzimierz Borodziej oraz prof. Grzegorz Chałasiński. Prof. Borodziej pracuje na Wydziele Historycznym, specjalizuje się w historii II wojny światowej oraz historii najnowszej, jest znawcą historii politycznej XX wieku. Prof. Chałasiński z Wydziału Chemii to badacz chemii kwantowej i współtwórca szkoły teorii odziaływań międzymolekularnych. Jego praca naukowa znacznie przyczyniła się do rozwoju chemii kwantowej.

 

Nagrody przyznawane za wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego otrzymało czterech pracowników Uniwersytetu Warszawskiego: dr hab. Monika Rekowska z Instytutu Archeologii za rozprawę „W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911)”; dr hab. Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki za pracę „Jednotematyczny cykl publikacji: kwantyzacja i deformacje powierzchni Riemanna w kwantowych teoriach pola i teorii strun”; dr hab. Rafał Tomecki z Wydziału Biologii za dysertację „Analiza biochemiczna i funkcjonalna białek z rodziny Dis3 – podjednostek katalitycznych kompleksu egzosomu u Eukaryota” oraz dr hab. Kamil Zaradkiewicz z Wydziału Prawa i Administracji za pracę „Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnianie w prawie prywatnym”.

 

Wyróżnienia otrzymali również trzej autorzy prac doktorskich z UW: dr Tomasz Jakubczyk za pracę „Effects of photonic confinement on the emission from CdTe quantum dots”; dr Katarzyna Jodko-Pióreckiej za rozprawę „Study on the role of catecholamines in the kinetics of lipid peroxidation” oraz dr Agata Komendant-Brodowska autorka dysertacji „Grupowe uwarunkowania przemocy szkolnej”.

 

Za osiągnięcia naukowo-techniczne pierwszą nagrodę otrzymał zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Czerwińskiego za realizację projektu „Wysokoenergetyczny kwasowy akumulator węglowo-ołowiowy”.

 

Łącznie wyróżniono 41 naukowców oraz 3 zespoły badawcze. Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznawane są od 1994 roku.

Pełna lista laureatów