– Musimy rozmawiać o tym, jak rozwijać i wzmacniać NATO – mówił sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg podczas spotkania na UW. – Uniwersytet to naturalne miejsce takiej debaty – podkreślał.

Wykład sekretarza generalnego NATO dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych stołecznych uczelni odbył się 31 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej.  Jens Stoltenberg mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed członkami sojuszu, a które dyskutowane będą podczas warszawskiego szczytu NATO, zaplanowanego na początek lipca. – Nikogo nie powinno dziwić, że wykład sekretarza generalnego NATO odbywa się właśnie w takim miejscu jak BUW – przekonywał, witając gościa, prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Nie będzie odkrywcze, gdy powiem, że w dzisiejszym świecie stajemy w obliczu nowych, nieznanych dotychczas wyzwań, problemów i zagrożeń, często o zasięgu globalnym – mówił rektor. – Ważną rolę do odegrania mają uniwersytety, ośrodki naukowe i think tanki. Rozwiązanie najpoważniejszych problemów, takich jak terroryzm czy kryzys migracyjny, przynieść może bowiem głęboka i systematyczna analiza ich przyczyn. Nauki społeczne, ekonomiczne, kulturoznawcze mogą pomóc w zrozumieniu procesów zachodzących na świecie i oddziałujących na nasze życie – podkreślał prof. Pałys. – W dobie radykalizacji różnych środowisk, społeczeństw i narodów uniwersytety powinny być ośrodkami tolerancji, otwartości wobec innych kultur, tradycji i wartości – dodał na zakończenie.

 

Stosunki z Rosją, niepokoje, do których dochodzi na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, kryzys migracyjny, terroryzm oraz cyberterroryzm, a także rozprzestrzenianie się broni nuklearnej – to niektóre tematy poruszone przez Jensa Stoltenberga w trakcie wykładu „The Warsaw Summit: Strengthening NATO in turbulent times”. – Obrona naszych ojczyzn oznacza nie tylko ochronę ich granic. To także wspieranie stabilności poza naszymi granicami. Jeśli nasi sąsiedzi są stabilni, my jesteśmy bezpieczni. To zagadnienie będzie jednym z głównych tematów szczytu NATO w Warszawie – zapowiadał sekretarz generalny sojuszu. – Wspólne wartości – wolność osobista, demokracja, rządy prawa – są źródłem naszej jedności. Jedność jest naszą największą siłą. Na szczycie w Warszawie pokażemy tę jedność. Naszą siłą są działania powstrzymujące oraz obrona, determinacja we wspieraniu stabilności poza naszymi granicami. Działamy w imię pamięci o pokoleniach, które walczyły o nasze wartości oraz by strzec pokoju i bezpieczeństwa dla przyszłych pokoleń – podkreślał Jens Stoltenberg.

 

Słuchający wykładu studenci mieli możliwość zadawania pytań. Interesowała ich m.in. sytuacja w Afganistanie, rola NATO w konfliktach na Bałkanach, zaangażowanie sił wojskowych w Libii oraz możliwe przyszłe członkostwo Ukrainy w sojuszu. – Sytuacja w Afganistanie dobrze pokazuje, na czym powinniśmy się skupić – mówił sekretarz Stoltenberg, odnosząc się do zaangażowania NATO w różnych częściach świata. – Powinniśmy szkolić lokalne siły, tak aby umożliwić im zwalczania terroryzmu i zapewnienie stabilności we własnym kraju – przekonywał.

 

Pełny tekst wystąpienia Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, wygłoszonego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie 31 maja dostępne jest na stronie sojuszu >>