Uniwersytet Warszawski został członkiem Mazowieckiego Klastra Chemicznego. To druga inicjatywa, która łączy uczelnię z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym.

 

Samorząd województwa mazowieckiego wspiera inicjatywy klastrowe. W ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych utworzono Mazowiecki Klaster Chemiczny, którego działanie koordynować będzie Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Jednym z 46 sygnatariuszy umowy podpisanej 14 maja w Płocku został Uniwersytet Warszawski, reprezentowany przez prof. Ewę Bulską, dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.

 

Nauka + biznes

 

Klaster łączy uczelnie, reprezentantów sektora badawczego, biznesu oraz instytucji pozarządowych. Oprócz Uniwersytetu partnerami są również Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach oraz Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

 

– Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny jako inicjator będzie pomagał nam w pozyskaniu funduszy na wspomaganie badań. Będzie takim pośrednikiem między światem nauki i biznesu – mówi prof. Ewa Bulska, która podczas pierwszego posiedzenia nowego konsorcjum została wybrana jedną z pięciu członków komitetu sterującego. Zadaniem tego zespołu ekspertów będzie opiniowanie projektów naukowych oraz wytyczanie głównych kierunków działań klastra.

 

Konsorcjum ma za zadanie ulepszyć współpracę naukowców z firmami powiązanymi z branżą chemiczną, firmami transportowymi, logistycznymi, recyklingowymi, szkoleniowymi, świadczącymi usługi inżynieryjno-projektowe czy IT. Wspólne przedsięwzięcia skoncentrowane będą w obszarze polskiego sektora chemicznego zajmującego się chemią gospodarczą, rafinerią i petrochemią albo tworzywami sztucznymi.

 

Park już po raz drugi

 

To już druga inicjatywa, która łączy Uniwersytet Warszawski z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. 10 marca prof. Marcin Pałys rektor UW oraz Michał Luczewski, prezes PPP-T podpisali porozumienia o dwustronnej współpracy.

 

– Reprezentujecie państwo ten obszar gospodarki, w którym my chcielibyśmy mieć jak najwięcej kontaktów i zaproponować możliwości, jakie oferuje nam to nowo wybudowane Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, dla szeroko pojmowanej gospodarki i biznesu – mówił podczas podpisania umowy prof. Marcin Pałys.

 

Uniwersytet w większym stopniu niż dotychczas będzie mógł wykorzystywać swój potencjał, infrastrukturę i zasoby naukowe w celach związanych z rozwojem gospodarki. Współpraca możliwa jest na styku technologii i środowiska, w obszarze nowych źródeł energii czy medycyny (m.in wytwarzanie substancji chemicznych funkcjonalnych, o charakterze aktywnych środków farmaceutycznych).