Poznaliśmy wyniki XV edycji rankingu szkół wyższych miesięcznika „Perspektywy” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Uniwersytet Warszawski, zdobywając 100 punktów i wyprzedzając o półtora punktu Uniwersytet Jagielloński. Trzecie miejsce przypadło Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego od dwójki liderów dzieli różnica ponad 15 punktów.

 

Krakowska i warszawska uczelnia rywalizują o zwycięstwo od pierwszej edycji. Dotychczas ośmiokrotnie zwyciężał UW, siedmiokrotnie UJ. – Najlepsze, najbardziej znane orkiestry przyciągają najzdolniejszych muzyków, przez co znów stają się lepsze od innych. To główny powód, dla którego pozycje Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego w Polsce są tak stabilne – skomentował wyniki prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Oczywiście, każdy się cieszy, gdy zajmie w jakiejś konkurencji pierwsze miejsce, ale udział w tym czy innym rankingu, to takie wyścigi na uboczu głównej działalności uczelni. Osiągnięcie dobrego wyniku w zestawieniu na pewno nie jest celem naszego Uniwersytetu. Choć są takie uczelnie – co więcej jest wielu takich polityków – które uważają, że lepsze wyniki w rankingach powinny być celem szkół wyższych – dodał rektor.

 

Autorzy rankingu oceniają prestiż szkół w środowisku akademickim oraz wśród pracodawców, potencjał naukowy uczelni i ich innowacyjność, jakość kształcenia i warunki studiowania, a także umiędzynarodowienie. W zestawieniu porównano 88 uczelni akademickich, osobne listy rankingowe stworzono dla uczelni niepublicznych oraz szkół zawodowych. Maksymalną liczbę punktów (100) Uniwersytet otrzymał w kategoriach: uznanie międzynarodowe, zaplecze innowacyjne uczelni, środki pozyskane z Unii Europejskiej, akredytacje dla kierunków studiów, potwierdzające wysoką jakość kształcenia, wielokulturowość środowiska studenckiego. Ponad 99 punktów przyznano nam również za uznanie, jakim cieszymy się wśród pracodawców.

 

Powstały także rankingi oceniające nauczanie na 39 kierunkach studiów humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych, a także takich, które nie są obecne na UW, czyli rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz medycznych i o zdrowiu. Zdaniem autorów zestawienia Uniwersytet Warszawski najlepiej kształci na 10 kierunkach: kulturoznawstwie i wiedzy o regionach, dziennikarstwie i komunikacji społecznej, politologii, psychologii, socjologii, administracji, kierunkach przyrodniczych, matematyce, chemii, fizyce i astronomii. 9 kierunków prowadzonych na UW zajęło drugie miejsce w swych kategoriach.

 

Zestawienie „Perspektyw i „Dziennika Gazety Prawnej” to czwarty ranking, którego wyniki poznaliśmy w tym roku. W poprzednich tygodniach ukazały się: U-Multirank, QS World University Ranking dla kierunków studiów, a także Eduniversal. We wszystkich zestawieniach Uniwersytet Warszawski został bardzo dobrze oceniony, radząc sobie najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni. – Często słychać np. o tym, że uczelnie powinny się łączyć, żeby osiągać wyższe pozycje w rankingach międzynarodowych – komentuje miejsca polskich uniwersytetów w światowych zestawieniach rektor Marcin Pałys. – Pomija się przy tym fakt, że konsolidacja ma też uboczny efekt. Powstające uczelnie są coraz większe. I teraz pytanie, czy w takim dalekosiężnym planie, chodzi o to, żeby na świecie było coraz mniej, ale coraz większych uniwersytetów, które siłą rzeczy będą musiały prowadzić studia masowe? Czy raczej zależy nam na istnieniu dobrych, średniej wielkości uniwersytetów, które mogą w sposób bardziej indywidualny uczyć studentów? Zapomina się często, że chęć wspinania się w rankingu nie jest tym samym, co chęć tworzenia lepszej szkoły wyższej – podkreśla.