Uniwersytet Warszawski jako pierwsza uczelnia w Polsce przyłączył się do wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych inicjatywy „Race to Zero”. Zaangażowane w kampanię podmioty deklarują podjęcie natychmiastowych działań w celu zmniejszenia o połowę emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

Globalna kampania „Race to Zero zrzesza przedsiębiorstwa, miasta, regiony, a także instytucje edukacyjne, finansowe i z zakresu ochrony zdrowia, które mają wspólny cel: stworzenie i realizacja przejrzystych planów działania służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego (Paris Agreement). 

 

Kampania „Race to Zero for Universities and Colleges” jest realizowana we współpracy z EAUC (the Alliance for Sustainability Leadership in Education), Second Nature i Programem Środowiskowym ONZ (UN Environment).

 

Poprzez dołączenie do inicjatywy UW zobowiązał się do spełnienia kryteriów ustanowionych przez Expert Peer Review Group, w skład której wchodzą eksperci z całego świata. Szczegółowe kryteria można znaleźć tutaj >> Sygnatariusze „Race to Zero” deklarują m.in. podjęcie działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

 

Plan działania

W obliczu zmiany klimatu i wyzwań z nią związanych zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego Uniwersytetu Warszawskiego przygotował dokument przedstawiający strategiczne „kamienie milowe”, które uczelnia chce osiągnąć w najbliższych latach. „Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju” nawiązuje do przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju.

„Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju”
Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.

 

Szkoły wyższe pełnią wyjątkową rolę w kształtowaniu społeczeństwa i otaczającego go świata. Naszym zadaniem jest wyedukowanie jak najliczniejszej grupy odbiorców, także przyszłych decydentów. Nie ma zapasowej Ziemi, mamy jedną szansę − jest o co walczyć.

 

prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW

 

Na Uniwersytecie Warszawskim podjęliśmy działania i inicjatywy mające na celu wprowadzenie pogłębionej edukacji dotyczącej współczesnych zmian klimatu. Jako społeczność akademicka dążymy też do zminimalizowania naszego negatywnego wpływu na środowisko i przeciwdziałania negatywnym skutkom zachodzących zmian.

 

prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, przewodnicząca zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego