W grudniu Uniwersytet Warszawski został członkiem EOSC Association, stowarzyszenia instytucji naukowych zaangażowanych w opracowanie i realizację strategii rozwoju European Open Science Cloud (EOSC).

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie środowiska otwartej nauki, które zapewni naukowcom narzędzia, serwisy i zasoby niezbędne do prowadzenia badań, a także przechowywania, wyszukiwania i ponownego wykorzystywania rezultatów badań.

 

W działania EOSC Association zaangażowane jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, które od wielu lat działa na rzecz otwartej nauki oraz rozwija narzędzia informatyczne i serwisy umożliwiające otwarte udostępnianie wyników badań. Pracownicy ICM UW uczestniczą w powołanych w październiku tego roku grupach zadaniowych, które wypracowują rozwiązania istotne dla realizacji i aktualizacji strategicznego planu badań i innowacji EOSC.

 

EOSC Association utworzone zostało 29 lipca 2020 roku przez cztery organizacje założycielskie – GÉANT, CESAER, CSIS i GARR. Aktualnie zrzesza ponad 200 członków oraz obserwatorów. W grudniu 2021 roku członkiem stowarzyszenia został Uniwersytet Warszawski. Członkowie realizują cele uzgodnione w porozumieniu podpisanym przez Unię Europejską i EOSC Association. Ekosystem EOSC jest współtworzony w ramach szeregu projektów i inicjatyw finansowanych zarówno przez Komisję Europejską, jak i państwa członkowskie oraz kraje stowarzyszone. Stowarzyszenie odgrywa ważną rolę w koordynacji tych inwestycji.