W sierpniu Uniwersytet Warszawski i będąca światowym liderem w badaniach nad sztuczną inteligencją firma DeepMind podpisały umowę o współpracy, w ramach której DeepMind sfinansuje dwa stypendia dla studentek Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zainteresowane osoby mogą aplikować do 23 października. 

Sztuczna inteligencja (SI, ang. Artificial Intelligence) jest działem informatyki inspirowanym przez badania nad ludzkim umysłem. Sztuczna inteligencja używana jest przy automatycznym tłumaczeniu tekstu, przy rozpoznawaniu obrazu, a także osiąga lepsze niż człowiek wyniki w grach planszowych, takich jak go i szachy.

 

Program stypendialny DeepMind umożliwia utalentowanym osobom – z grup niedostatecznie reprezentowanych w obszarze SI, w tym kobietom – rozpoczęcie studiów na wiodących uczelniach oraz zapewnia opiekę naukową.

 

Dzięki podpisanej umowie między UW a DeepMind w roku akademickim 2020/2021 zostaną przyznane dwa stypendia, które pokryją koszty studiów magisterskich na kierunku informatyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Otrzymają je kobiety.

 

Razem na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji

– Bardzo się cieszymy, że dzięki finansowaniu DeepMind będziemy mogli uruchomić istotny program stypendialny. Nasz wydział chce likwidować bariery stojące przed kobietami w informatyce. Stypendia, to kolejna inicjatywa obok szkoły letniej Eastern European Machine Learning (EEML), w której uczestniczą nasi pracownicy i studenci, wspierająca kształcenie w obszarze SI – mówi prof. Paweł Strzelecki, dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Obum Ekeke, odpowiedzialny w DeepMind za partnerstwa edukacyjne i współpracę z uczelniami, podkreśla: – W DeepMind troszczymy się o to, żeby SI była technologią, która przynosi korzyści wszystkim. Chcemy umożliwić osobom pochodzącym z różnych środowisk, mającym różne doświadczenia i perspektywy, a które są niedostatecznie reprezentowane, udział w rozwoju sztucznej inteligencji. Usuwając bariery finansowe i zapewniając mentoring najlepszych badaczy sztucznej inteligencji na świecie, mamy nadzieję pomóc w kształceniu nowego pokolenia liderów zajmujących się problematyką sztucznej inteligencji. Cieszymy się, że możemy powitać pierwszą grupę stypendystów DeepMind na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Stypendia zostaną przyznane dwóm wybranym studentkom, które w latach 2020-2022 będą odbywały studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z regulaminem i wysłanie aplikacji na adres deepmindfellow(at)mimuw.edu.pl do 23 października. Więcej informacji dostępnych jest na stronie WMIM: www.mimuw.edu.pl/aktualnosci/granty/deepmind-scholarships.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na anglojęzycznej stronie UW >>