Narodowe Centrum Nauki podsumowało, ile pieniędzy przydzieliło w ubiegłym roku instytucjom na badania. Uniwersytet Warszawski zdobył najwięcej grantów.

 

NCN jest agencją wykonawczą, która rozdziela państwowe pieniądze na badania, staże podoktorskie i stypendia doktorskie pracownikom szkół wyższych i instytucji naukowych. W zestawieniach opublikowanych 21 lutego UW znalazł się na pierwszych miejscach pod względem liczby wysłanych zgłoszeń oraz liczby nagrodzonych przez NCN wniosków.

 

Najwięcej zwycięskich formularzy złożyli pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Było ich 280. Drugi był Uniwersytet Jagielloński z 263 nagrodzonymi. Trzecie miejsce w klasyfikacji zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z wyraźnie mniejszą liczbą wniosków: 129.

 

Ponad 108 mln zł trafiło na UW. Dało to uczelni drugie miejsce pod względem wysokości finansowania. UW ustąpił jedynie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, który otrzymał prawie 115,5 mln zł. Trzecią instytucją, która znalazła się wśród największych odbiorców był znowu UAM z prawie 44 mln zł.

 

W opracowaniu NCN uwzględniło instytucje realizujące badania oraz liderów konsorcjów naukowych. Zostali zestawieni zwycięzcy czternastu konkursów (ogłoszonych w czterech naborach w latach 2012-2013 i rozstrzygniętych w 2013 r.): Etiuda 1, Fuga 2, Harmonia 3, Harmonia 4, Maestro 3, Maestro 4, Opus 4, Opus 5, Preludium 4, Preludium 5, Sonata 4, Sonata 5, Sonata Bis 2, Symfonia 1.

 

NCN podało także klasyfikację według województw. Najwięcej grantów trafiło na Mazowsze – 821 wniosków na sumę ponad 300 mln zł.

 

W zestawieniach znalazło się 207 jednostek. W sumie rozdano 2 433 granty na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Wszystkich zgłoszeń w konkursach było 10 564. Średnio 23 proc. wniosków to wnioski zwycięskie.

 

Szczegóły rankingu NCN