Ponad 4 miliony osób zdobędzie doświadczenie i nowe umiejętności ucząc się, studiując lub angażując się w wolontariat za granicą. Taką możliwość stwarza nowy program Erasmus+, który 1 stycznia tego roku zastąpił kilka istniejących dotychczas programów unijnych, m.in.: Uczenie się przez całe życie, w tym cieszącego się dużą popularnością Erasmusa, jak również Młodzież w działaniu oraz programy międzynarodowe, tj. Erasmus Mundus czy Tempus. Erasmus+ potrwa do 2020 r., jego budżet wynosi 14,7 mld euro.

 

Propozycji nazw dla nowego programu było wiele, m.in. Erasmus dla wszystkich, YES Europe, Erasmus 2020. Jednak wybrano zupełnie inną – 26 czerwca ubiegłego roku oficjalnie ogłoszono, że program będzie nazywał się Erasmus+. Ma on opierać się na doświadczeniach i sukcesie programów, które dobiegły lub właśnie dobiegają końca – takich jak znany niemal wszystkim Erasmus – lecz jego wpływ ma być jeszcze większy. Jednym z głównych założeń jest inwestowanie w kształcenie i szkolenie ludzi, bez względu na ich wiek oraz sytuację społeczną. Dlatego – oprócz 2 milionów studentów – z możliwości, które daje Erasmus+ będzie mogło skorzystać m.in.: 500 tys. młodych ludzi, którzy będą pracować jako wolontariusze lub uczestniczyć w wymianach młodzieżowych oraz 125 tys. szkół, instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacji młodzieżowych, jak i przedsiębiorstw.

 

Jakie najważniejsze zmiany i nowości wprowadza Erasmus+?

  • Po raz pierwszy tego typu program unijny będzie wspierał sport, m.in. ma przyczynić się do rozwiązania problemu stosowania dopingu czy ustawiania wyników zawodów sportowych.
  • Studenci będą mogli wyjeżdżać na studia lub szkolenia zagraniczne na maksymalnie 12 miesięcy, zarówno podczas studiów licencjackich, magisterskich, jak i doktoranckich. Co sprawia, że teoretycznie jedna osoba może spędzić zagranicą aż 36 miesięcy.
  • Osoby, które już wcześniej wyjechały na stypendium z Erasmusa (w ramach programu Uczenie się przez całe życie) na przykład na 6 miesięcy w trakcie studiów magisterskich, będą też mogły zostać stypendystami Erasmusa+. W trakcie tych samych studiów mogą raz jeszcze wyjechać za granicę, ale już tylko na maksymalnie 6 miesięcy.
  • Z programu mogą również korzystać absolwenci szkół wyższych, którzy po studiach mają okazję wyjechać na staże. Jednak formalności związane z wyjazdami, powinni dopełnić na ostatnim roku studiów.
  • Zmiany dotyczą także stypendiów finansowych, które będą lepiej dostosowane do konkretnych potrzeb, przede wszystkim do kosztów utrzymania. Nowe warunki programu mają zapewnić większą pomoc studentom pochodzącym z mniej uprzywilejowanych środowisk, jak i osobom niepełnosprawnym. Będą one mogły ubiegać się o dodatkowe wsparcie socjalne.
  • Nowością są specjalne kredyty ‒ mogą starać się o nie studenci pełnych studiów magisterskich, którzy zamierzają studiować na zagranicznych uczelniach. Środki te nie mogą być przez państwa członkowskie opodatkowane.
  • Nowy program wprowadza również: „sojusze na rzecz umiejętności sektorowych”, czyli formę współpracy między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami, jak i „sojusze na rzecz wiedzy”, które będą zawierane między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami.

Na początku lutego na Uniwersytecie Warszawskim zostały ogłoszone wstępne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów na stypendia Erasmus+. Obecnie trwają szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania programu na UW, a także odbywają się spotkania informacyjne pracowników Biura Współpracy z Zagranicą, zajmującego się nowym programem, z pracownikami i studentami uczelni.

 

Przydatne linki

Więcej informacji o Erasmusie+ www.erasmusplus.pl

Wstępne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW na stypendia Erasmus+ www.bwz.uw.edu.pl