Komisja Europejska podsumowała dotychczasowe wyniki konkursów organizowanych w ramach programu Horyzont 2020. UW zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich instytucji, które zdobyły unijne granty. Na podstawie konkursów, które podsumowała KE, Uniwersytet Warszawski otrzymał dofinansowanie na kwotę 9,29 mln euro. Nasza uczelnia uczestniczy w 24 projektach finansowanych ze środków Horyzontu 2020. Pod kątem liczby realizowanych projektów na drugim miejscu wśród polskich instytucji uplasował się Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (22 projekty, 4,04 mln euro).  Wśród 10 największych beneficjentów są 3 uczelnie, 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk, jedno przedsiębiorstwo, a także dwie agencje rządowe – NCN oraz NCBiR.

 

W projektach realizowanych z Horyzontu 2020 bierze udział łącznie 654 polskich uczestników. Dotychczasowa suma dofinansowania dla naszego kraju to 153,7 mln euro. Wskaźnik sukcesu dla polskich instytucji wynosi 11,1%.

 

Oprócz najnowszych statystyk Komisja opublikowała na swoim portalu także nowe artykuły poświęcone wybranym badaniom naukowym finansowanym ze środków unijnych, wśród nich „Surveying the sky in search for new planets” na temat poszukiwań nowych planet przez uniwersyteckich astronomów.

 

Statystyki dotyczące udziału polskich instytucji w Horyzoncie 2020: