Konsorcjum FoodConnects, którego członkiem jest UW, wygrało konkurs Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na utworzenie wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarze żywności – KIC Food4Future.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to niezależna jednostka UE, wzmacniająca zdolności innowacyjne Europy. Instytut łączy biznes, edukację i badania, tworząc dynamiczne partnerstwa transsektorowe – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC).

 

17 listopada w Budapeszcie instytut wyznaczył wspólnotę wiedzy i innowacji w obszarze żywności – Food4Future – Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers. Utworzy ją konsorcjum FoodConnects, które będzie realizowało projekty mające na celu zwiększenie wiedzy i innowacyjności w obszarze żywności.

 

– Będziemy dostarczać produkty, usługi i pomysły, które przyczynią się do bezpieczeństwa i zrównoważonego podziału żywności w Europie. W ciągu następnych siedmiu lat Europejski Instytut Innowacji i Technologii pomoże utworzyć 350 start-upów, które będą realizować cele konsorcjum – powiedział Thomas Hofmann z Uniwersytetu Technicznego w Monachium, główny koordynator FoodConnects.

 

W skład konsorcjum wchodzi 50 partnerów z 13 państw. Wśród konsorcjantów, oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, znajdują się uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, m.in.: Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Techniczny w Monachium, firmy Robert Bosch, Nestlé, PepsiCo, Siemens, czy też Sodexo.

 

Uniwersytet Warszawski będzie wspierał Wspólnotę Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności poprzez, m.in.: prowadzenie badań konsumentów, edukację menedżerską czy wsparcie przedsiębiorczości.

 

Oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, polskimi partnerami konsorcjum są: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk oraz firmy Maspex Wadowice Group i Raben Group. Do uczestniczących w konsorcjum polskich start-up-ów należą firmy Kontakt.io i GeoPulse (spółka typu spin-off, której udziałowcem jest UW).

 

Dzięki Wspólnocie Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności, w Warszawie powstanie jedno z pięciu centrów badawczych zajmujących się najnowocześniejszymi technologiami (Co-Location Centres). Będzie ono obejmowało Europę Środkowo-Wschodnią i kraje nordyckie. Osobą odpowiedzialną za utworzenie centrum będzie prof. Krzysztof Klincewicz z Wydziału Zarządzania UW.

 

Więcej informacji o zwycięskim konsorcjum znajduje się na stronie EIT.

 

logo-eit   eu-logo