22 września na Uniwersytecie Warszawskim spotkali się rektorzy uniwersytetów zrzeszonych w LERU (League of European Research Universities) oraz rektorzy uczelni z Europy Środkowej (Central European Universities – CE7). Rozmawiali na temat przyszłości Unii Europejskiej, m.in. w kontekście Brexitu, finansowaniu nauki, innowacyjności uczelni oraz ich umiędzynarodowieniu, a także otwartej nauki.

 

League of European Research Universities (LERU) to konsorcjum najbardziej znanych i czołowych uniwersytetów Europy. W skład konsorcjum, które powstało w 2002 roku, wchodzą 23 uniwersytety z 12 państw europejskich. Głównym zadaniem konsorcjum jest wsparcie inicjatyw badawczych na uczelniach i wpływ na europejską politykę dotyczącą badań.

 

W 2016 roku LERU rozpoczęło współpracę z uczelniami z Europy Środkowej (Central European Universities – CE7). Do grupy uczelni CE7 należy Uniwersytet Warszawski oraz uniwersytety z Belgradu, Budapesztu (Eötvös Loránd University), Ljubljany, Pragi, Tartu i Zagrzebia.

 

LERU i CE7 Wspólnie działają na rzecz stworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju europejskiej nauki, na które wpływ ma m.in.  kształt programów ramowych Unii Europejskiej wspierających edukację, naukę i innowacyjność.

 

Przedstawiciele LERU i CE7 spotykają się regularnie  na uniwersytetach będących członkami obu stowarzyszeń. W ubiegłym roku gościli m.in. na UW. Dyskutowali wtedy na temat 9. Programu Ramowego UE w zakresie badań i innowacji oraz wpływie Brexitu na Europejską Przestrzeń Badawczą i Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.