Podczas tygodniowego wyjazdu świeżo upieczeni studenci mają okazję poznać się i posłuchać o zasadach studiowania na Uniwersytecie. Będą spotkania na temat regulaminu studiów, warunków pomocy materialnej oraz szukania pracy w trakcie studiów i po ich skończeniu. Trwają zapisy na obóz zerowy Campus UW, który odbędzie się od 28 sierpnia do 2 września w Stegnie, niedaleko Krynicy Morskiej.

Podczas warsztatów, spotkań i prelekcji Campusu UW studenci I roku dowiadują się, jak wygląda organizacja studiów na Uniwersytecie, poznają uczelniane zwyczaje, a także np. techniki szybkiego uczenia się, czytania i zapamiętywania.

 

Podczas obozu odbędą się spotkania z prorektorami, dziekanami niektórych wydziałów oraz przedstawicielami Samorządu Studentów. Dodatkowo chętni wezmą udział w zajęciach fakultatywnych:

 

  • szkoleniu z praw i obowiązków studenta (na którym dowiedzą się, jak korzystać z USOS-a, jak funkcjonuje uczelnia i do kogo należy zwrócić się z danym problemem),
  • szkoleniu z wymian zagranicznych (spotkanie będzie dotyczyło programu Erasmus+ oraz innych stypendiów i umów bilateralnych, chętni posłuchają o tym, jakie warunki trzeba spełnić, by móc odbyć semestr lub rok na zagranicznej uczelni),
  • szkoleniu z systemu socjalnego (na którym usłyszą, jak aplikować o stypendium socjalne, od czego zależy jego wysokość, kto może starać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz kto ma jeszcze szansę na miejsce w akademiku).

W czasie wyjazdu nie zabraknie imprez integrujących studentów z całej Polski, konkursów z nagrodami, zabaw na plaży, koncertów gwiazd polskiej sceny muzycznej – do tej pory wystąpili Enej, Grubson czy Head Hunters.

 

Koszt udziału w wyjeździe to 419 zł dla studentów I roku UW oraz 499 zł dla pozostałych uczestników.

 

Organizatorami obozu są Zarząd Samorządu Studentów UW i Fundacja Universitatis Varsoviensis.