Uniwersytet uczestniczy w programie Erasmus Mundus od 2007 roku. Jego zadaniem jest wspieranie współpracy pomiędzy uczelniami z państw Unii Europejskiej a szkołami wyższymi krajów pozaunijnych. Z programu finansowane są wspólne studia magisterskie bądź doktoranckie, wymiana międzynarodowa oraz projekty prowadzące do poprawy atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. 

W poprzednich latach Uniwersytet Warszawski był koordynatorem 3 projektów finansowanych ze środków Erasmus Mundus. Wszystkie dotyczyły wymiany międzynarodowej. SALAM 1 oraz SALAM 2 (Study Abroad Learning And Mobility for promoting structured cooperation and European higher education for Iran, Iraq & Yemen) promowały współpracę z Iranem, Irakiem, Jemenem. UW przewodniczył konsorcjum złożonemu z 16 uczelni. W każdym z projektów przyznano około 120 stypendiów. Z kolei SIGMA (Critical Skills Learning for Innovation, Sustainable Growth, Mobility and Employ Ability in the Multicultural Environment of the Western Balkans) wspierał wymianę z Bałkanami Zachodnimi. W projekcie uczestniczyło 19 uczelni, przyznano w nim około 260 stypendiów.

 

Komisja Europejska ogłosiła właśnie wyniki ostatniego konkursu w ramach Erasmus Mundus, dotyczącego wymiany międzynarodowej. Do dofinansowania zgłoszono 159 projektów, spośród których wybrano 31. Wśród nagrodzonych wniosków znalazł się SIGMA Agile dla Bałkanów Zachodnich, którego koordynatorem jest Uniwersytet Warszawski. Uczelnia otrzyma na jego realizację blisko 3 mln euro.

Więcej informacji o wynikach konkursu znaleźć można na stronie: Komisji Europejskiej