29 października na Uniwersytecie odbędzie się konferencja poświęcona nowemu unijnemu programowi finansowania badań „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”. Będzie to pierwsze z 11 takich spotkań, które zorganizowane zostaną w całej Polsce. W konferencji na UW weźmie udział prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wyniki pierwszych konkursów w ramach programu Horyzont 2020, możliwość otrzymania wsparcia w staraniu się o granty, a także współpraca międzynarodowa – to wybrane wątki, które omawiane będą w trakcie poszczególnych paneli dyskusyjnych. Do udziału w konferencji zaproszeni są zarówno przedstawiciela świata nauki, jak i przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji publicznej.

 

Program Horyzont 2020 zastąpił 7. program ramowy, w ramach którego Unia Europejska finansowała badania naukowe w latach 2007-2013. Dane podsumowujące 7. PR pokazały, że Polska  była w grupie krajów aktywnie starających się o fundusze. Liderem wśród wszystkich polskich był Uniwersytet Warszawski, dofinansowanie zdobyło 98 projektów naszej uczelni. Czytaj więcej: Bilans siódemki

 

Budżet Horyzontu 2020 przewidzianego na lata 2014-2020 to prawie 80 mld euro. Ogłoszono już wyniki pierwszych konkursów, według wstępnych statystyk polskie instytucje mogą pochwalić się wysoką skutecznością w zdobywaniu grantów.

 

Konferencję „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki” organizuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Centrum programów badawczych UE na Mazowszu, działający na Uniwersytecie Warszawskim.