Uniwersyteckie oferty technologiczne, usługi eksperckie i laboratoryjne od teraz można znaleźć w jednym miejscu – w bazie ofert UOTT.

 

Baza ofert UW pokazuje, jakiego rodzaju technologie – wynalazki i patenty – są tworzone na Uniwersytecie, a także z jakiego rodzaju usług eksperckich i laboratoryjnych może korzystać biznes.

 

Otwarta baza jest skierowana w szczególności do:

  • pracowników UW – którzy mogą pokazać swoje pomysły i wynalazki oraz kompetencje eksperckie i możliwości laboratoryjne, mogą oni dodawać swoje pozycje (w jaki sposób to zrobić, opisuje przewodnik),
  • firm i innych organizacji – które mogą korzystać z uniwersyteckich technologii, wiedzy i sprzętów.

 

I tak, fizycy proponują sprzedaż zestawu do przygotowania atrakcyjnych wizualnie napojów np. z wykorzystaniem suchego lodu, a biotechnologowie specyfiku do usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego i skażonych gleb. Geologowie z kolei na zamówienie prowadzą jednoosiowe badania wytrzymałościowe skał. Spis ofert jest cały czas aktualizowany.

 

Baza została opracowana przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności” – „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (Poddziałanie 1.1.3).