Dr Piotr Nowak jest pierwszym polskim matematykiem, który otrzymał grant ERC. Przez pięć lat będzie szukał przykładów przeczących znanym hipotezom w teorii indeksu.

To osiemnasty grant Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council) dla naukowców z polskich instytucji. Dr Piotr Nowak pracuje na wspólnym stanowisku badawczym w Instytucie Matematyki PAN i na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. ERC przyznała mu Starting Grant o wartości 880 tys. euro na badanie „Rigidity of groups and higher index theory”.

 

– Projekt ten ma na celu znalezienie przykładów przeczących znanym hipotezom w teorii indeksu. Teoria ta stanowi pewnego rodzaju pomost pomiędzy dwiema dziedzinami matematyki: analizą i topologią – opisuje dr Piotr Nowak. – Znalezienie tego typu kontrprzykładów pozwoli na głębsze zrozumienie struktur pewnych obiektów geometrycznych i algebraicznych.

 

Prace będą prowadzone w Instytucie Matematyki PAN. – W tego typu badaniach nie potrzeba sprzętu, potrzeba ludzi, papieru, ołówka i biblioteki. Cały budżet to budowa grupy badawczej złożonej z czterech postdoków i dwóch doktorantów oraz finansowanie działalności w postaci podróży służących współpracy z ekspertami za granicą, organizacja konferencji i serii mniejszych warsztatów – wylicza zdobywca grantu.

 

Dr Piotr Nowak jest wychowankiem Uniwersytetu Warszawskiego. Skończył tu matematykę. Stopień doktora uzyskał w 2008 roku na Vanderbilt University w Nashville Stanach Zjednoczonych. Potem przez cztery lata pracował na Uniwersytecie Texas A&M w College Station oraz w instytucie badawczym MSRI w Berkeley w Kalifornii. Od 2012 roku pracuje w Polsce.

 

W Stanach Zjednoczonych kierował dwoma grantami National Science Foundation. W 2011 roku dostał stypendium Homing Plus Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (skierowane do naukowców z zagranicy) na przedsięwzięcie prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim „Rigidity for actions on Banach spaces and applications” na temat przestrzeni Banacha występujących w funkcjach. Jest laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Ostatnio zajmuje się badaniami, na które Narodowe Centrum Nauki przyznało mu stypendium.

 

W tym roku o Starting Grant starało się 2920 osób. Trzysta z nich otrzymało finansowanie dla swoich prac, w tym dwóch Polaków – dr Marek Cygan z WMIM UW oraz dr Piotr Nowak.