Publikujemy informacje związane z pogrzebem prof. Włodzimierza Siwińskiego, rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1993–1999. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 maja. Wpis w księdze kondolencyjnej można złożyć w Pałacu Kazimierzowskim i na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. 

25 maja o godz. 9.30 w Sali Senatu (Pałac Kazimierzowski) na kampusie UW przy Krakowskim Przedmieściu rozpocznie się uroczystość pożegnania prof. Włodzimierza Siwińskiego, rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1993–1999. W Sali Senatu dostępna będzie również księga kondolencyjna.

 

O godz. 11.25 rozpocznie się msza św. w Kościele Sióstr Wizytek pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi (ul. Krakowskie Przedmieście 34), po której nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarz Powązki Wojskowe (ul. Powązkowska 43/45).

 

Uniwersytet Warszawski zorganizował transport dla osób, które chcą wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych. Przejazd autokarem sprzed kościoła na cmentarz odbędzie się o godz. 12.30.

 

Po zakończeniu części oficjalnych uroczystości pogrzebowych autokar odwiezie gości z powrotem na Kampus Główny UW, około godz. 14.30.

Księga kondolencyjna

 

25 maja w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego zostanie wystawiona księga kondolencyjna. Możliwość dokonania wpisu w księdze kondolencyjnej istnieje również w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (ul. Długa 44/50). Księga udostępniona jest w sali A409 do 23 maja włącznie. Można także dokonać wpisu do księgi online >>