Uniwersytet Warszawski Komitet Nominacyjny

Komitet powołany na okres kadencji pierwszej Rady Uczelni

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 

Członkowie komitetu:

Grzegorz Bochenek – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW,

prof. dr hab. Ewa Bulska – Wydział Chemii,

prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak – Instytut Ameryk i Europy,

prof. dr hab. Jan Madey – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

prof. dr hab. Krzysztof Obłój – Wydział Zarządzania,

dr hab. Katarzyna Śledziewska – Wydział Nauk Ekonomicznych.

 

Przedstawiciel doktorantów:

Małgorzata Kuczara – Wydział Zarządzania

 

Przedstawiciel studentów:

Julia Sobolewska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 126 rektora UW z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Nominacyjnego (pdf)

 

Zarządzenie nr 133 rektora UW z 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 126 rektora UW z 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Nominacyjnego (pdf)

Kontakt

Biuro Rektoratu

tel. 22 55 24 012, fax. 22 55 24 013
e-mail: senat@adm.uw.edu.pl