Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja powołana w związku z realizacją programu ZIP

Przewodnicząca:

Agata Wroczyńska – Biuro ds. Jakości Kształcenia

 

Członkowie:

Jolanta Urbanik – pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim,

dr Piotr Podemski – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

prof. dr hab. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki,

dr hab. Agata Zalewska – Wydział „Artes Liberales”.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 10 rektora UW z 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 rektora UW z 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” >>

 

Zarządzenie nr 19 rektora UW z 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” >>

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)

www.zip.uw.edu.pl

Kontakt

Biuro Innowacji Dydaktycznych

tel. 22 55 24 105

bid(at)uw.edu.pl

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn