Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja powołana w związku z realizacją programu ZIP
Przewodnicząca:

Agata Wroczyńska – Biuro ds. Jakości Kształcenia

 

Członkowie:

Jolanta Urbanik – pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na Uniwersytecie Warszawskim,

dr Piotr Podemski – Wydział Lingwistyki Stosowanej,

prof. dr hab. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki,

dr hab. Agata Zalewska – Wydział „Artes Liberales”.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 10 rektora UW z 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 19 rektora UW z 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” >>

 

Zarządzenie nr 19 rektora UW z 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Studiów w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” >>

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)

www.zip.uw.edu.pl

Kontakt

Biuro Innowacji Dydaktycznych

tel. 22 55 24 105

bid(at)uw.edu.pl