Uniwersytet Warszawski Komisja ds. Studiów Doktoranckich w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja ds. Studiów Doktoranckich w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”

Komisja powołana w związku z realizacją programu ZIP
Przewodnicząca:

dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historyczny

 

Członkowie:

prof. dr hab. Maciej Abramowicz – Wydział „Artes Liberales”,

dr hab. Maciej Duszczyk – prorektor ds. naukowych,

prof. dr hab. Anna Gambin – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

prof. dr hab. Krzysztof Spalik – Wydział Biologii.

 

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 18 rektora UW z 1 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Studiów Doktoranckich w celu realizacji zadań w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” (pdf)

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP)

www.zip.uw.edu.pl

Kontakt

Biuro ds. studiów doktoranckich i kształcenia podyplomowego

tel. 22 55 24 036-39

nauczanie(at)adm.uw.edu.pl