Uniwersytet Warszawski jest najaktywniejszym polskim uczestnikiem unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Naukowcy z UW biorą udział w największej liczbie projektów (52) oraz koordynują najwięcej przedsięwzięć (9). Łączna kwota dofinansowania dla UW to 14,9 mln euro. Są to dane dotyczące 404 konkursów rozstrzygniętych do końca września 2017 r.

 

543 polskie uczelnie, ośrodki naukowe, instytucje i firmy biorą udział w projektach finansowanych z Horyzontu 2020. We wnioskach złożonych w 404 konkursach polscy uczestnicy pojawili się 9 927 razy, a w wybranych projektach 1 253 razy (jedna instytucja może uczestniczyć w kilku wnioskach/projektach; w jednym wniosku/projekcie może uczestniczyć kilka polskich instytucji). Wskaźnik sukcesu dla Polski wynosi 12,62%. Łącznie krajowi uczestniczy Horyzontu 2020 uzyskali 277,96 mln euro.

 

Sukcesy UW
Uniwersytet Warszawski ma najlepsze w Polsce wyniki, jeśli chodzi o liczbę uczestnictw w projektach, liczbę koordynacji projektów oraz kwotę uzyskanego dofinansowania:

 

  • Liczba uczestnictw w projektach

Uniwersytet Warszawski – 52

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 38

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 33

 

  • Liczba koordynacji

Uniwersytet Warszawski – 9

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – 5

Instytut Chemii Fizycznej PAN – 5

 

  • Łączne dofinansowanie (w mln euro)

Uniwersytet Warszawski – 14,9

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 14,6

FundingBox Accelerator Sp. z o.o. – 12,75

 

Granty ERC

Wśród uniwersyteckich projektów finansowanych z Horyzontu 2020 są m.in badania, które zyskały uznanie w najbardziej prestiżowych europejskich konkursach dla naukowców organizowanych przez Europejską Radę ds. Badań (ERC):

Statystyki

Podsumowanie udziału polskich instytucji w 404 konkursach w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020, opublikowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE: wersja polska (pdf), wersja angielska (pdf).