Dr Magda Szcześniak z Wydziału Polonistyki UW otrzymała nagrodę naukową tygodnika „Polityka” w kategorii nauki humanistyczne. W interdyscyplinarnych badaniach kulturoznawczyni stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób obrazy zmieniają postrzeganie własnej tożsamości i miejsca w społeczeństwie oraz jaki mają wpływ na relacje społeczne i modele myślenia o przeszłości i przyszłości.

 

Po raz 17. „Polityka” wyłoniła pięciu laureatów nagrody. Reprezentują oni pięć grup nauk: nauki humanistyczne, społeczne, o życiu, ścisłe i techniczne. Dr Magda Szcześniak z UW została laureatką w kategorii nauki humanistyczne.

 

Badaczka z UW pracuje w Instytucie Kultury Polskiej. Prowadzi interdyscyplinarne badania, które łączą filmoznawstwo, medioznawstwo, antropologię i socjologię. Kulturoznawczyni bada rolę wizualności w polskiej transformacji ustrojowej po 1989 roku, kształtowanie się „wizualnej normalności” przez naśladownictwo zachodnioeuropejskich wzorów, norm i standardów. Dr Magda Szcześniak zajmuje się również teorią tożsamości, studiami gender i queer, teorią krytyczną, historią kultury polskiej XX wieku oraz sztuką współczesną. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta oraz otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki.

 

Pozostali laureaci nagród naukowych „Polityki”:

  • nauki społeczne: dr Łukasz Krzyżowski z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • nauki o życiu: dr hab. n. med. Maksymilian Przemysław Opolski z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego,
  • nauki ścisłe: dr Jan Poleszczuk z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk,
  • nauki techniczne: dr hab. inż. Andrzej Katunin z Politechniki Śląskiej.

 

Nagrodzeni naukowcy otrzymali stypendia w wysokości 20 tys. złotych. „Polityka” wyróżniła również dziesięcioro badaczy, którzy weszli do finału.

 

Uroczystość wręczenia odbyła się 22 października w siedzibie redakcji.

 

Więcej informacji o nagrodach naukowych „Polityki” znajduje się na stronie tygodnika.