Studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online lub hybrydowych organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym 2023/2024. Trwa rejestracja na zajęcia uniwersytetów Sorbońskiego i Genewskiego.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 uczelnie Sojuszu 4EU+ uruchomią kursy w formie online lub hybrydowej dla studentów i doktorantów wszystkich uniwersytetów członkowskich.

 

Oferta uczelni partnerskich będzie publikowana stopniowo, zgodnie z kalendarzami akademickimi poszczególnych instytucji. Rejestrację na zajęcia otworzyły już uniwersytety Sorboński i Genewski.

Zajęcia na Sorbonie

Uniwersytet Sorboński oferuje 10 kursów:

 • Thinking AI: Bringing together ethical, legal and social aspects of AI (online, język angielski, dla studentów i doktorantów) – rejestracja ciągła;
 • English C1 – Georgian Cities (online, język angielski, dla studentów i doktorantów) – rejestracja do 17 grudnia;
 • English B2 level – Introduction to Academic English (online, język angielski, dla studentów i doktorantów) – rejestracja do 16 grudnia;
 • English B1 – Agatha Christie (online, język angielski, dla studentów i doktorantów) – rejestracja do 15 grudnia;
 • Thinking the samizdat, 4. season: Dissent & creation (hybrydowe, język francuski, dla studentów studiów II stopnia i doktorantów) – rejestracja do 15 grudnia;
 • L’Europe centrale à l’époque baroque (c. 1620-c. 1780) (hybrydowe, język francuski, dla studentów) – rejestracja do 15 sierpnia;
 • Museum, monument, memorial site in Central, Eastern and Balkan Europe (hybrydowe, język francuski, dla studentów studiów II stopnia) – rejestracja do 15 sierpnia;
 • Représentations de la violence et modernité littéraire in Eastern and Central Europe (hybrydowe, język francuski, dla studentów studiów II stopnia) – rejestracja do 15 sierpnia;
 • Strategic Management and Intrapreneurship (hybrydowe, język angielski, dla studentów studiów I stopnia) – rejestracja do 15 sierpnia;
 • Structural and Mechanistic Enzymology (hybrydowe, język angielski i francuski, dla studentów studiów II stopnia) – rejestracja do 15 sierpnia.

 

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się Portalu Studenta 4EU+ >>

Kursy Uniwersytetu Genewskiego

Uniwersytet Genewski otworzył rejestrację na dwa kursy:

 • Introduction to Programming (online, język angielski i francuski, dla studentów studiów I stopnia) – rejestracja do 1 września;
 • Chemical Biology (online, język angielski, dla studentów studiów II stopnia i doktorantów) – rejestracja do 1 września.

 

Więcej informacji o kursach i zasadach rejestracji znajduje się Portalu Studenta 4EU+ >>