Multisensoryczna platforma komunikacji społecznej wykorzystująca narzędzia rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, laser impulsowy stosowany w spektroskopii, nowe modele działania ogniw litowo-jonowych i wykrywania agregacji białek w ludzkim mózgu odpowiedzialnych za rozwój dysfunkcji poznawczych – na platformie Innovation Radar Komisji Europejskiej znajduje się obecnie pięć przedsięwzięć, w których realizacji biorą udział naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego.

Innovation Radar to prowadzona przez Komisję Europejską baza danych o najbardziej nowatorskich inicjatywach realizowanych przez czołowych badaczy i finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wśród wyróżnionych innowacji znajduje się pięć, w których implementacji swój udział mają naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Są to:

 

  • Computer simulation of turn taking in XR environments, realizowana w ramach projektu GuestXR: A Machine Learning Agent for Social Harmony in eXtended Reality, którego celem jest stworzenie interaktywnej platformy społecznościowej wykorzystującej rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej oraz wirtualnej i opartej na badaniach zachowań indywidualnych i grupowych użytkowników. Projekt realizowany jest przez osiem instytucji. Z ramienia UW koordynatorem działań jest prof. Andrzej Nowak z Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca. Głównym zadaniem badaczy z UW jest praca nad opracowaniem symulacji procesów społecznych zachodzących w wirtualnej rzeczywistości. Uczestnicy projektu dysponują budżetem na kwotę ponad 4 mln euro, a jego realizacja potrwa do 2025 roku;

 

  • Tuneable pulsed laser for applications in spectroscopy, realizowana w ramach koordynowanego przez UW pod kierunkiem prof. Jacka Szczytki z Wydziału Fizyki projektu TopoLight: Soft Matter Platform for Optical Devices via Engineering of Non-Linear Topological States of Light. Projekt realizuje pięć europejskich ośrodków, a jego celem jest stworzenie ciekłokrystalicznych urządzeń optycznych, które będą wykorzystywały nieliniowe topologiczne stany światła. Twórcy zakładają też m.in. zaprojektowanie, wykonanie i zbadanie struktur fotonicznych mających na celu opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego hybrydowego układu organiczno-ciekłokrystalicznego do kontroli kondensatu Bosego-Einsteina w temperaturze pokojowej. Budżet projektu wynosi ponad 3 mln euro, jego realizacja potrwa do 2025 roku;

 

  • 3D-microstructure analysis algorithm for improved design guidelines for Si-based Li-ion batteries oraz Development of a multiscale aging model of Si containing anodes, zrealizowane w ramach projektu SINTBAT: Silicon based materials and new processing technologies for improved lithium-ion batteries, zakładającego opracowanie energooszczędnych, tanich i wydajnych systemów magazynowania energii wykorzystujących ogniwa litowo-jonowe. Konsorcjum SINTBAT tworzy dziewięć instytucji partnerskich. Koordynatorem prac z ramienia UW jest prof. Andrzej Czerwiński z Pracowni Elektrochemicznych Źródeł Energii. Budżet zakończonego w 2020 roku projektu wynosił ponad 9 mln euro. Obecnie realizowana jest jego kontynuacja – ECO²LIB;

 

  • Stimulated emission for detection of amyloid oligomer intermediates, realizowana w ramach projektu UPRECON: Ultrafast photonics for the detection and recognition of toxic spine-structures of amyloid aggregates linked to neurodenerative disease. Koordynowany przez UW projekt (pod kierownictwem dr. Piotra Hańczyca z Wydziału Fizyki) zakłada wykorzystanie technologii laserowej do wykrywania skupisk nieprawidłowych białek w mózgu, co może zrewolucjonizować metody leczenia chorób neurodegeneracyjnych. Zakończony w 2020 roku projekt dysponował budżetem w wysokości ponad 13 tys. euro.